Un país tan desgraciat

01.01.2007

El títol del llibre fa referència a l'expressió que va utilitzar Josep Vergés (editor de Destino) per referir-se a Catalunya en una carta que va enviar l'any 1967 al seu fill Josep Carles, quan aquest es trobava exiliat a Cambridge. La frase sencera deia, en clara al·lusió a la situació política del moment: "Un país tan desgraciat encara ens fa sentir més forta la responsabilitat de fer alguna cosa positiva".

A les pàgines 173-174 hi trobem una breu menció a Teresa Pàmies.

© 2011    Catalunya
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar